Juridiskām personām

Sociālā uzņēmuma reģistrācija

Reģistrējot savu darbību kā sociālais uzņēmums ir iespēja saņemt valsts finansiālu atbalstu, kā arī nodokļu atvieglojumus. Sociālā uzņēmuma mērķis ir radīt labumu sabiedrībai. Peļņa, kuru uzņēmums gūst, netiek sadalīta dividendēs, bet tiek novirzīta uzņēmuma attīstībai vai sociālā uzņēmuma mērķa realizēšanai.

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

  • Konsultācijas par pieejamajiem finanšu atbalsta veidiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībai;
  • Sociālās uzņēmējdarbības reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai uzņēmuma reģistrā;
  • Sociālās uzņēmējdarbības reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Labklājības ministrijā.