Atbalsts uzņēmējdarbībai lauku teritorijās

Atbalsta saņēmējs

  • Juridiska persona, kuras pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nav lielāks par 150 000 eiro;
  • Fiziska persona, kura plāno uzsākt uzņēmējdarbību.

Atbalstāmās aktivitātes

  • Jaunu pamatlīdzekļu iegādei;
  • Būvniecības,  rekonstrukcijas vai renovācijas darbiem;
  • Mārketinga aktivitātēm;
  • Darbinieku apmācībām

Atbalsta apjoms

Atbalsta intensitāte no 60% – 80%

Maksimālā atbalsta summa no 35 000 eiro – 70 000 eiro