Fiziskām personām

Maksātnespēja

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

  • Konsultācijas par maksātnespējas procesa norisi un izmaksām, kā arī labākie juridiskie risinājumi tieši Jūsu maksātnespējas procesam;
  • Maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana iesniegšanai tiesā;
  • Tiesisko interešu pārstāvība maksātnespējas procesa ietvaros attiecībās ar kreditoriem;
  • Saistību izpildes plāna sagatavošana.

Svarīgi zināt, ka maksātnespējas procesa laikā parādsaistību apmērs fiziskai personai nepieaug - parādsaistība netiek aplikta ar kavējuma procentiem. Nodrošināsim Jums viskvalitatīvāko tiesisko interešu pārstāvību, lai maksātnespējas process noritētu maksimāli efektīvāk.