Juridiskām personām

Krīzes menedžments/restrukturizācija

Ir pierādīts, ka 80% gadījumu uzņēmuma krīzē ir vainojama uzņēmuma iekšējā vide – kļūdas darbinieku pārvaldībā, nepareiza finanšu un citu resursu plānošana un valdība. 

Krīzes menedžments uzņēmumam ir nepieciešams, ja:

  • Grupā, struktūrvienībā vai uzņēmumā ir radies konflikts starp darbiniekiem vai darbinieku grupām; darbiniekiem ir zema motivācija, apmierinātība ar darbu, spriedze  vai kāda cita problēmsituācija; radušos krīzes situāciju neizdodas atrisināt pašu spēkiem.  
  • Finanšu situācijā ir vērojama stagnācija;  aug apgrozījums, bet peļņa palielinās lēni; veidojas pārāk lieli izdevumi.
  • Nepārtraukti ir apgrozāmo līdzekļu deficīts; resursu pārvaldība prasa lielus izdevumus; veidojās pircēju un vai piegādātāju parādi.

Jebkuru krīzi var pārvarēt, uzvarēt, atgriez uzņēmumu stabilās tirgus pozīcijas, nodrošinot patstāvīgu peļņas izaugsmi. Sazinieties ar mūsu konsultantiem, ja vēlaties sava uzņēmuma uzplaukumu!