Atbalsts eksporta veicināšanai

Atbalstu var saņemt par sekojošām aktivitātēm:

 • dalībai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs;
 • dalībai konferencēs/forumos un kontaktbižās ārvalstīs klātienē un tiešsaistē;
 • dalībai starptautiskajās digitālajās nozaru platformās (piem. sociālo tīklu platformas) un digitālajās izstādēs – platformu dalības maksa vai platformas gada abonements ne vairāk kā trīs platformās viena kalendārā gada laikā; digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas; pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
 • produktu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes un dizainparauga izstrādei un reģistrēšanai – tulkošanas pakalpojumu izmaksas etiķetes un citu mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai; iepakojuma dizaina izstrādes/pielāgošanas pakalpojuma izmaksas; maksa par preču zīmes un dizaina parauga izstrādi un reģistrēšanu; preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai iepakojuma un etiķešu dizaina izstrādes izmaksas, dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas; pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
 • preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos nozaru drukātajos un digitālajos medijos, kā arī visa veida reklāmas satura sagatavošanai un mārketinga materiālu izstrādei – reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos; reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos, kā arī mārketinga izmaksas; mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas; reklāmas vizuālo materiālu par produktu/pakalpojumu izstrādes izmaksas; reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas; pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādes vai abonēšanas izmaksas.
 • telemārketinga pakalpojumi nozaru ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai – maksa par telemārketinga pakalpojumiem, tādiem kā zvanu veikšanai un kampaņveidīgas informācijas sūtīšanai ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt pakalpojumam vai produktam jaunus klientus, sadarbības partnerus, kā arī lai papildinātu klientu, sadarbības partneru datu bāzes; pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
 • dalībai starptautisko nozaru asociācijās;
 • dalībai starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādei* – tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas; tīmekļvietnes, internetveikalu un aplikāciju digitālo  risinājumu izstrādes izmaksas; tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas; virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas.
 • tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei;
 • ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaistei eksporta tirgos.

* Nav atbalstāma jaunu produktu izstrāde vai uzlabošana, sekojoši atbalstu nevar saņemt tādas tīmekļvietnes vai aplikācijas izstrādei, kas pēc būtības ir atbalsta saņēmēja produkts. Atbalstāmās darbības ietvaros atbalsts pieejams tādu mājaslapu, internetveikalu vai digitālo aplikāciju izstrādei, kas kalpo kā mārketinga rīks uzņēmuma esošo, paša ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu popularizēšanai vai pārdošanai.

Atbalsta apjoms

Atbalsta intensitāte 80%

Maksimālā atbalsta summa 60 000 eiro

Atbalstu var saņemt par sekojošām darbībām tūrisma nozarē:

 • Dalība starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs ar individuālu stendu vai kopstendu ārvalstīs un Latvijā;
 • Dalība tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs/forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, ar prezentāciju vai kā klausītājam/apmeklētājam klātienē un tiešsaistē;
 • Dalība tūrisma un darījumu tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;
 • Dalība starptautiskās digitālās tūrisma un darījumu tūrisma platformās, tai skaitā digitālās izstādēs;
 • Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes izstrāde;
 • Dalība starptautiskajās digitālajās tūrisma izstādēs, konferencēs/semināros vai ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšana potenciālajiem klientiem;
 • Tīmekļvietnes, internetveikalu un citu digitālo risinājumu izstrāde eksporta tirgiem;
 • Tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrāde un iegāde;
 • Ārvalstu atbilstošās nozares darījumu partneru piesaiste;
 • Dalība starptautiskajās nozaru asociācijās;
 • Naktsmītņu atbilstības novērtēšana.