Atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei

Projekta iesniedzējs

ir valsts CSDD pārziņā esošajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts komersants, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu

Atbalsta saņēmējs

ir fiziska persona – LR pastāvīgais iedzīvotājs, kurš noslēdzis līgumu atbalsta saņemšanai no projekta īstenotāja.

Atbalstāmas ir sekojošas aktivitātes:

Jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuriem atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu norādītais nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 km un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h.

*Ar jaunu elektromobili saprot automobili, kas ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 km.

Lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuriem atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu norādītais nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 km un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h.

Jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamu hibrīdauto iegāde, kuriem atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu norādītais nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 50 km un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h.

*Ar jaunu ārēji lādējamu hibrīdauto saprot automobili, kas ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 km

Atbalsta saņēmēja īpašumā esoša M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa norakstīšana, nododot to apstrādes uzņēmumam, ja minētais transportlīdzeklis vismaz pēdējos trīs gadus ir reģistrēts LR, vismaz pēdējos trīs gadus ir izmantots ceļu satiksmē, tam ir derīga pielaide ceļu satiksmei, tas ir aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju un ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km gadā.

*šo atbalsta tikai, tad ja ir plānot iegādāties elektromobīli vai lādējamu hibrīdauto.

Atbalsta saņēmējam pieejamais atbalsts

  • Jauna elektromobiļa iegādei – 4500 euro
  • Lietota elektromobiļa un hibrīdauto iegādei – 2250 euro
  • Par viena transportlīdzekļa norakstīšanu, nododot to apstrādes uzņēmumam – 1000 euro.

Projekta īstenotājs atbalstu var saņemt, ja:

Atbalsta saņēmējs vai līzinga devējs iegādājas savā īpašumā no projekta īstenotāja jaunu, lietotu elektromobili vai hibrīdauto, kura pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN);

Lietots elektromobilis nav reģistrēts Latvijā ilgāk par sešiem mēnešiem un elektromobiļa pārdošanas cena nav zemāka par 5500 euro (bez PVN).

Projekta īstenotājam ir pienākums piedāvāt atbalsta saņēmējam transportlīdzekļa iegādei papildu atlaidi vai citu vienu vai vairākus stimulējošus risinājumus attiecīgā finansiālā ekvivalenta apmērā:

  • jauna elektromobīļa un hibrīdauto iegādei – vismaz 1000 euro (bez PVN) apmērā;
  • lietota elektromobīļa iegādei – vismaz 500 euro (bez PVN) apmērā.

Atbalsta saņēmēja pienākumi:

  • nodrošināt iegādātā transportlīdzekļa vidējo ikgadējo nobraukumu vismaz 10 400 km gadā piecus gadus kopš tā iegādes brīža vai kamēr ar to veikts vismaz 52 000 km nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā), ja tas tiek sasniegts mazāk nekā piecos gados;
  • atbalsta saņēmējs vismaz piecus gadus pēc transportlīdzekļa iegādes datuma neizmanto iegādāto transportlīdzekli saimnieciskās darbības veikšanai.