Cenu piedāvājums un pakalpojuma aprakstsInovāciju Vaučeris

 • Darbu uzsākot 500 eiro;
 • Projekta akcepts 2500 eiro.

*Saņemsi grantu līdz 25 000 eiro (85%). Pakalpojuma sniedzējs ir LV reģistrēts zinātniskais institūts.


Atbalsts ārvalstu mārketingam

 • Darbu uzsākot 500 eiro;
 • Līgums ar LIAA 5500 eiro.
*Saņemsi grantu līdz 60 000 eiro (80%).

Atbalsts uzņēmumiem lauku teritorijās

 • Darbu uzsākot 1000 eiro;
 • Projekta akcepts 6000 eiro.

* Saņemsi grantu līdz  70 000 eiro (60% – 80%)Atbalsts digitalizācijai

 • Darbu uzsākot 1500 eiro;
 • Projekta akcepts 7000 eiro.

* Saņemsi atbalstu līdz           100 000 eiro (35%-70%)Aizdevums ar atbalstu digitalizācijai

 • Darbu uzsākot 3000 eiro;
 • Projekta akcepts 3% – 10% no atbalsta summas.

*Aizdevums līdz 7 milj. eiro (30% – 60%), saņemsi atbalstu līdz 1 milj. eiro (35%)Aizdevums ar atbalstu energoefektivitātei

 • Darbu uzsākot 3000 eiro;
 • Projekta akcepts 3% – 10% no atbalsta summas

Cenā iekļautie darbi

Projekta pieteikuma sagatavošana:
 • Projekta pieteikums;
 • Projekta biznesa plāns;
 • Projekta finanšu modelis;
 • Projekta pavaddokumenti;
 • Projekta pieteikuma iesniegšana (LIAA, LAD, CFLA, ALTUM u.c.);
 • Projekta pieteikuma “aizstāvēšana”.
Projekta īstenošanas atbalsts:
 • Konsultācijas grāmatvedībai par atbalsta atspoguļošanu grāmatvedības pārskatos;
 • ES vizuālās identitātes konsultācijas;
 • Starpposma atskaišu sagatavošana;
 • Gala atskaites sagatavošana;
 • Jebkuru projekta izmaiņu saskaņošana ar LIAA, LAD, CFLA, ALTUM u.c.

Pieredze un izglītība

Izglītība:
 • 2012 – 2014 Maģistra grāds “Inovatīvā uzņēmējdarbība”, Banku Augstskola;
 • 1998 – 2002 Bakalaurs “Uzņēmējdarbības vadība”, Biznesa Augstskola Turība.
Pieredze

Vairāk kā 15 gadu pieredze ES fondu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistē.

Piesaistīti vidēji 80 milj.EUR finansējuma, palīdzot vairāk kā 150 Latvijas uzņēmumiem.

Daži piemēri: