Atbalsta apjoms

Atbalsta apjoms līdz 100 000 EUR

Atbalsta intensitāte: 30% – 60% (atkarībā no reģiona un uzņēmuma lieluma):

Rīgā un Pierīgas reģionā – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 % (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem);
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā – 40 % (lielajiem komersantiem), 50 % (vidējiem komersantiem) vai 60 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem).

Atbalsts sīkajiem un mazajiem uzņēmumiem līdz 5000 eiro 100% apmērā, izvēloties gatavo digitālo risinājumu no kataloga.

Atbalstu izmanto šādiem mērķiem:

 • administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība;
 • personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija;
 • pārdošanas procesi – klientu piesaiste un darījumu vadības automatizācija, pārdošana un darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, klientu attiecību pārvaldība (Customer relationship management – CRM);
 • resursu pārvaldības procesi – resursu vadība (Enterprise resource planning – ERP, noliktavu pārvaldības sistēmas), energoresursu pārvaldība, efektīvāka izmantošana;
 • datu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra;
 • transports un loģistikas procesi – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings;
 • ražošanas un kvalitātes kontroles procesi – ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika;
 • operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija;
 • stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija;
 • citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana.

Attiecināmās izmaksas:

 • gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas;
 • konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā;
 • limitētas periodiskas izmaksas programmatūras lietošanai vai licenču iegādei (ikmēneša, ceturkšņa vai gada), kas ir saistīta ar iekārtu. Abonementa termiņš nevar pārsniegt 2026. gada 30. jūniju.

 

 

Lai pieteiktos uz atbalstu ir jāveic sākotnējais digitālā brieduma tests un jāsaņem digitālās attīstības ceļa karte.