Atbalsts digitalizācijai

Atbalsta apjoms līdz 100 000 EUR; Atbalsta intensitāte: 35% – 55% (atkarībā no reģiona un uzņēmuma lieluma); Atbalsta intensitāte: 70% (digitālo prasmju attīstībai darbiniekiem)

Aizdevums digitalizācijai

Minimālā projekta summa ir 100’000 euro un maksimālā summa 7’000’000 euro.

Aizdevums un atbalsts Energoefektivitātes uzlabošanai

Maksimālais aizdevuma apmērs ir 5 000 000 eiro; Maksimālais atbalsts ir      1 500 000 eiro.

Atbalsts eksporta veicināšanai

dalība izstādēs, telemārketings, tirgus pētījumiem u.c.

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalstu var saņemt lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtajā gadā pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai ir vismaz 4000 euro.

 

Atbalsts uzņēmumiem lauku teritorijās

Atbalsts no 35 000 eiro līdz 70 000 eiro